Inginer chimist

Candidatul ideal

 • Studii superioare în domeniul chimiei sau ingineriei chimice. Specializarea în chimie organică reprezintă un avantaj
 • Capacitate dezvoltată de planificare și gestionare a timpului, de prioritizare a activităților în vederea atingerii obiectivelor în timp util
 • Rezistență la situații generatoare de stres
 • Orientare către rezultate, capabil/ă să își desfășoare activitatea în mod autonom, cu o minimă supervizare
 • Abilități de analiză și sinteză, gândire structurată, logică, integritate profesională
 • Capacitate de a relaționa și comunica eficient cu diverse categorii profesionale
 • Abilități dezvoltate de utilizare MS Office – Word, Excel, Outlook
 • Abilități dezvoltate de comunicare în limba engleză
 • Disponibilitate la deplasări în interes profesional

Sarcini specifice postului

 • Supervizează și se implică efectiv în prelevarea probelor necesare realizării analizelor fizico–mecanice si chimice, la recepția materiilor prime și din fluxul de producție
 • Efectuează teste și analize specifice proceselor de producție care folosesc polimeri
 • Valideaza respectarea rețetei de producție la începerea procesului de fabricație
 • Analizează rezultatele încercărilor și dispune acțiuni corective pentru procesul de producție atunci când este cazul
 • Evaluează și validează materii prime noi
 • Revizuiește rețeta de producție cu noile materii prime
 • Evaluează și interpretează rezultatele, întocmește rapoartele necesare, înregistrează și arhivează datele prelucrate
 • Răspunde de evidența electronică a rapoartelor de încercare a loturilor de produse, a analizelor efectuate zilnic, și de corectitudinea înregistrărilor
 • Supraveghează funcționalitatea aparaturii de laborator
 • Utilizează, conform instrucțiunilor de lucru, echipamentele din dotarea laboratorului, asigurând buna exploatare și întreținere a acestora
 • Răspunde de evidența, păstrarea și controlul substanțelor chimice din laborator
 • Întocmește necesarul de achiziție pentru reactivi și aparatura de laborator

Oferim un mediu de lucru profesional și condiții optime de lucru, suport pentru instruire de specialitate pe specificul companiei și multiple oportunități de dezvoltare profesională, în contextul unei dezvoltări accentuate a companiei Techtex.

Activitatea se va desfășura la Cicârlău, o dată cu inaugurarea noii unități de producție, iar transportul este asigurat de companie.

Te invităm să trimiți CV-ul tău la adresa de email: resurse.umane@techtex.ro