Șef secție producție mănuși examinare

Candidatul ideal

 • Absolvent studii superioare tehnice
 • Cunoștințe relevante și experiență în activitatea de producție
 • Experiență de minim 2 ani în coordonarea unor echipe de minim 25 angajați
 • Seriozitate, spirit de observație, atenție concentrată și distributivă
 • Gândire structurată, logică și capacitate de analiză tehnică
 • Abilități excelente de planificare și organizare
 • Capacitate de asumare responsabilități decizionale
 • Orientat spre rezultate, capabil să dezvolte și să mențină angajamentul personalului din subordinea sa
 • Rezistență la situații generatoare de stres
 • Foarte bune abilități de comunicare cu diverse categorii profesionale
 • Cunoștințe PC: suita MS Office, programe și platforme specifice de producție
 • Abilitățile de comunicare în limba engleză constituie un avantaj

Responsabilități

 • Planifică și coordonează activitatea echipei din cadrul secției pentru atingerea obiectivelor de volum și calitate a produselor
 • Monitorizează funcționalitatea proceselor și execuția produsului, din punct de vedere cantitativ și calitativ (conformitate cu specificațiile tehnice, cu standardele de execuție, etc.)
 • Gestionează utilizarea optimă a resurselor alocate pentru realizarea obiectivelor de producție stabilite
 • Găsește soluții tehnice sau organizatorice pentru rezolvarea problemelor apărute în zona sa de activitate
 • Implementează tehnici de îmbunătățire continuă a activității și creșterea productivității în muncă
 • Actionează ca factor de coeziune în interiorul echipei coordonate, facilitează comunicarea cu managementul companiei
 • Colaborează activ cu departamentul mentenanță atât în procesul de instalare echipamente și utilaje cât și în procesul de urmărire a eficienței utilizării echipamentelor

Activitatea se va desfășura la Cicârlău, în noua unitate de producție a companiei Techtex, iar transportul este asigurat de companie.

Oferim un mediu de lucru profesional și condiții optime de lucru, suport pentru instruire de specialitate pe specificul companiei și multiple oportunități de dezvoltare profesională, în contextul unei dezvoltări accentuate a companiei.

Te invităm să ne trimiți un email cu CV-ul tău la resurse.umane@techtex.ro.