Production planner – Responsabil Planificarea Producției

Obiectiv principal: Responsabil pentru planificarea producției, ținând cont de disponibilitatea pentru execuție a tuturor materiilor prime, consumabilelor și materialelor necesare precum și a capacității tehnologice de producție. Va urmări îndeplinirea parametrilor de eficiență, de cost bugetat precum și de timp de execuție și livrare, pentru a satisface cerințele clienților. Atribuțiile postului includ revizuirea periodică a planurilor de producție și livrare; comunicarea cu persoanele implicate în activitatea de producție pentru a determina stadiul și timpul estimat de finalizare a comenzilor, centralizarea și sintetizarea informațiilor în rapoarte privind execuția comenzilor, disponibilitatea resurselor, costurile și problemele de producție.

Candidatul ideal

 • Educație
  • Absolvent studii superioare – specializare tehnică sau economică Specializări în Supply Chain, Logistică, sau Planificare Producție, sau alte domenii de studiu asemănătoare
 • Experiență profesională
  • Minimum 2 ani experiență în planificare/programare producție
  • Cel puțin 1 an de experiență relevantă în companii cu principal obiect de activitate producție industrial
  • Experiența de lucru în proiecte de implementare / migrare a unor soluții de tip ERP reprezintă un avantaj
 • Competențe
  • Abilități de comunicare și relaționare la toate nivelurile ierarhice
  • Abilitatea de a identifica soluții și de a rezolva probleme, într-un mod flexibil, autonom, cu o supervizare minimă. Rezistență la situații generatoare de stres
  • Demonstrează inițiativă, persuasiune și capacitate de a lua decizii fundamentate
  • Orientat către detalii, abilitate de a îndeplini mai multe sarcini și de a prioritiza sarcinile cu termene limită stricte
  • Demonstrează înțelegerea proceselor de producție, deține cunoștințe despre instrumente de analiză și monitorizare a producției
  • Abilități avansate de utilizare MS Excel
  • Abilități dezvoltate de comunicare în limba engleză

Responsabilități

 • Analizează disponibilitatea capacității tehnologice și a materiilor prime și materialelor consumabile necesare pentru producție
 • Analizează informațiile privind comenzile de la clienți, termenele de livrare, caracteristicile specifice produselor, primite de la departamentul vânzări, precum și proiecțiile de vânzare pentru perioadele următoare
 • Realizează analize și întocmește rapoarte pentru a fundamenta necesarul de achiziție materie prime și materiale consumabile, pe care le transmite departamentelor interesate
 • Creează programul de producție și acordă prioritate comenzilor de lucru în funcție de indicatori stabiliți intern
 • Informează managementul companiei despre orice deviație rezultată în urma analizei de capacitate, de natură a influența acceptarea și confirmarea planului de producție
 • Comunică permanent cu responsabilii de achiziții și, în cazul depistării unei lipse de materie primă, planifică sau replanifică, după caz, comenzile de producție afectate
 • Modifică planul de producție în caz de lipsă de materiale, defecțiuni ale utilajelor, lipsa de resurse umane sau alte probleme care pot apărea în timpul execuției
 • Analizează alocarea corectă a comenzilor pe echipamente/linii de producție, în funcție de dificultățile din trecut, urmărește problemele de producție legate de planificare și legate de eficiența echipamentului
 • Urmărește și analizează derularea proceselor de producție, de control calitate, ambalare, livrare, fluxul de materiale și documente pentru a se asigura de concordanța cu planul de producție
 • Colaborează cu persoana responsabilă de controlul stocurilor pentru a se asigura de acuratețea raportărilor de stoc
 • Urmărește și calculează indicatori specifici (KPI) – Lead time, OTIF (On time and in full), Takt time, OEE, etc
 • Elaborează rapoarte, analize, auditând activitatea curentă și propunând soluții de îmbunătățire a productivității și eficienței companiei

Oferim un mediu de lucru profesional și condiții optime de lucru; suport pentru instruire de specialitate pe specificul companiei și multiple oportunități de dezvoltare profesională, în contextul unei dezvoltări accentuate a companiei Techtex.

Activitatea se va desfășura la Cicârlău, o dată cu inaugurarea noii unități de producție, iar transportul este asigurat de companie.

Te invităm să trimiți CV-ul tău la adresa de email: resurse.umane@techtex.ro