Financial Controller

Financial Controller-ul asigura suportul financiar, analitic și operațional managementului companiei. Acesta poziție lucrează cu structura de top management din cadrul firmei pentru a dezvolta proiecte de îmbunătățire a proceselor financiare și de eficientizare a costurilor.

Cunoștințe și abilități necesare

 • cunoașterea foarte bună a aspectelor financiare, contabile și de gestiune specifice unei companii private
 • cunoștințe privind tehnici de evaluare a performanței economice – ex. obiective de cost, optimizarea rezultatului pe termen scurt, mediu și lung, pe baza informațiilor referitoare la costuri
 • capacitatea de a rezolva probleme deosebite și de asumare decizii
 • abilități dezvoltate de relaționare cu toate nivelurile ierarhice ale companiei
 • abilități de comunicare concisă și clară, eficientă
 • abilitatea de a analiza datele pentru a detecta neconformitățile și inexactitățile
 • capacitate de organizare a propriei activități și de a lucra cu termene.
 • abilități dezvoltate de operare în MS Excel

Educatie și experiența necesară

 • licențiat/ă în domeniul economic – Contabilitate sau Finanțe
 • specializări în management financiar sau controlling
 • experiența relevantă de lucru în companii cu principal domeniu de activitate producție
 • experiența de lucru în proiecte de implementare / migrare a unor soluții de tip ERP reprezinta un avantaj
 • cunoștințe de limba engleza scris și vorbit

Sarcini și responsabilități primare

 • Asigură reflectarea în situațiile contabile, în baza documentelor justificative, a consumului de materie primă și materiale în producție
 • Verifica corectitudinea înregistrării intrărilor de marfă, materii prime și materiale consumabile în stoc (fie de la furnizori / fie retururi comerciale), semnalează eventualele erori și urmărește corectarea acestora
 • Verifică reconcilierea notelor de recepție cu facturile de achiziție
 • Verifică modul de gestionare a stocurilor și analiza acestora – vechime, viteza de rotație, evoluția costului de achiziție
 • Realizează calcule și analize privind costurile de producție, deviațiile față de costurile previzionate/planificate
 • Efectuează analiza comparativă a datelor și modificarilor care intervin în procesul de producție
 • Monitorizează evoluția costurilor, consecvent, activ și constant, identificând variațiile în timp util, propunând măsuri pentru realizarea economisirilor posibile, urmărind implementarea acestor măsuri.
 • Propune factorilor decizionali măsuri pentru corectarea deviațiilor de la  obiectivele de cost, pe bază de soluții pertinente și adecvate.
 • Participă și se implică efectiv în crearea, implementarea și îmbunătățirea unui sistem de calcul și control al costurilor care poate sprijini procesul decizional;
 • Participă și supervizează inventarierea patrimoniului societății, anual sau la solicitarea conducerii societății, formulează propuneri treceri pe costuri a diferențelor, compensări.
 • Elaborează rapoarte, analize, auditând activitatea curentă și propunând soluții de îmbunătățire a productivității și eficienței companiei.

Oferim un mediu de lucru profesional și condiții optime de lucru; suport pentru instruire de specialitate pe specificul companiei și multiple oportunități de dezvoltare profesională, în contextul unei dezvoltări accentuate a companiei Techtex.

Activitatea se va desfășura la Cicârlău, în noua unitate de producție, iar transportul este asigurat de companie.

Te invităm să trimiți CV-ul tău la adresa de email: resurse.umane@techtex.ro