Electrician întreținere și reparații industriale

Candidatul ideal

 • Studii de specialitate în domeniul electric, electromecanic, electrotehnic
 • Cunoștințe de bază despre echipamentele electrice pentru automatizări industriale
 • Experiență relevantă pe un post similar, în mediu industrial /activitate de producție
 • Disponibilitate pentru program de lucru în schimburi
 • Abilitățile de comunicare în limba engleză constituie un avantaj
 • Capacitate de a lucra organizat, în mod autonom și cu minimă supervizare
 • Integritate profesională şi capacitate de asumare responsabilităţi
 • Disponibilitate pentru lucru în schimburi

Responsabilități principale

 • Monitorizează instalațiile electrice de joasă tensiune și parametrii de funcționare a echipamentelor utilizate în procesul de producție, în conformitate cu procedurile specifice de mentenanță
 • Execută lucrări de întreținere și reparații curente asupra echipamentelor electrice din secțiile de producție
 • Participă la asamblarea/instalarea utilajelor nou achiziționate
 • Răspunde pe durata schimbului său de buna funcționare a utilajelor din punct de vedere electric
 • Respectă procedurile și instructiunile tehnice ale utilajelor, asigură intervenția rapidă și în condiții de siguranță în caz de defecțiuni sau avarii
 • Propune soluții pentru îmbunătațirea exploatării utilajelor și echipamentelor din punct de vedere electric și al siguranței
 • Cooperează cu personalul operativ din secțiile de producție si cu personalul de mentenanță mecanică pentru identificarea și rezolvarea în timp util și în condiții de securitate a muncii a problemelor survenite

Beneficii

 • contract pe durată nedeterminată
 • un mediu de lucru profesional
 • conditii optime de lucru
 • suport pentru instruire de specialitate pe specificul industriei în care activează compania
 • transport la și de la locul de muncă; diurnă și decontare cheltuieli de deplasare
 • asistență medicală la sediul companiei
 • asigurare pentru risc și accident
 • tichete de masă
 • prime de Sărbători
 • spor de fidelitate pentru perioada lucrată în cadrul companiilor Grupului Taparo
 • salariu indexat periodic în funcție de evoluția profesională

Suntem într-o etapă de dezvoltare accentuată, cu multe proiecte de viitor, astfel că, te invităm să ne trimiți un email cu CV-ul tău la resurse.umane@techtex.ro.